Reference

Tlorisi in slikovni material:

Hlev za govedo Podgorje...
Hlev za govedo Zavodnje...
Hlev za govedo Zgornja Ščavnica...
Hlev za govedo Dramlje...
Hlev za krave molznice Pušenci...
Hlev za krave molznice Duplek...

Ostale reference

 • Hlev za krave molznice Slatina pri Ponikvi
 • Hlev za govedo Brezula
 • Hlev za govedo Kušernik
 • Objekt za predelavo mlečnih izdelkov Orehova vas,
 • Hlev za govedo Skoke
 • Hlev za svinje Korena
 • Hlev za krave molznice Ciglence
 • Gospodarski objekt Morje pri Framu
 • Hlev za govedo Gradišče
 • Hlev za govedo Vukovje
 • Hlev za govedo Orehovec
 • Objekt za predelavo sadja Fala
 • Hlev za govedo Podlehnik
 • Hlev za govedo Okoslavci
 • Hlev za govedo Ranče
 • Hlev za pitance Partinje
 • Hlev za govedo Ješenca
 • Hlev za govedo Zapoge
 • Hlev za krave molznice Miklavž
 • Hlev za krave molznice Spodnje Selce
 • Hlev za govedo Kumen
 • Hlev za govedo Matena
 • Hlev za govedo Ciglence